Przykład instrukcji SWITCH()

#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{


int liczba; // zmienna może być typu char
cout << “Wybierz działanie: “;
cout << “\n1 – Nacisnij 1 aby wykonac dodwanaie “;
cout << “\n2 – Nacisnij 2 aby wykonac odejmowanie “;
cout << “\n3 – Nacisnij 3 aby wykonac mnozenie “;
cout << “\n4 – Nacisnij 4 aby wykonac dzielenie “;
cin >> liczba;
switch(liczba)
{
case 1: //jeżeli zmienna jest typu char case musi wyglądać następująco case ‘1’:
cout << “w tym miejscy wykonuje sie funkcja dodawania()” << endl;
break;
case 2:
cout << “w tym miejscy wykonuje sie funkcja odejmowania()” << endl;
break;
case 3:
cout << “w tym miejscy wykonuje sie funkcja mnozenie()” << endl;
break;
case 4:
cout << “w tym miejscy wykonuje sie funkcja dzielenie()” << endl;
break;
default:
cout<<“Wybrales inna liczba niz 1-4”;
break;
}
}