Przykłady instrukcji iteracyjnej do … while()

Przykład nr 1

#include <iostream>
using namespace std;


int main()
{
int ile;
cout << “Ile razy mam wyswietlic petle?”<<endl;
cout<<“Podaj liczbę: “;
cin >> ile;
do
{
cout << ile << endl;
ile–;
} while( ile > 0 );

}

Przykład nr 2

#include <iostream>
#include<time.h>
#include<windows.h>
using namespace std;
int main()
{
char znak;
do
{
for(int i=0;i<3;i++)
{
cout<<endl<<“Tutaj wykonuje sie jakas instrukcja nr “<<i+1<<” z 3″<<endl;
for(int j=0;j<20;j++)
{
Sleep(100);
cout<<“* “;
}
}

cout<<endl<<endl<<“Wszystkie 3 instrukcje wlasnie sie zakonczyly.”<<endl;
cout<<“Jesli chcesz zakonczyc program nacisij K i ENTER.”<<endl;
cout<<“Nacisniecie dowolnego klawisza spowoduje wykonanie petli”<<endl
<<“do … while jeszcze raz.”<<endl;

cin >> znak;
cout <<endl<<“Nacisnales ” << znak;

} while( znak!=’K’ );

cout <<endl<<endl<<“Good Bye”;
}