QuickSort

Sortowanie szybkie (ang. quicksort) – jeden z popularnych algorytmów sortowania działających na zasadzie “dziel i zwyciężaj

Działa nie algorytmu
Z tablicy wybiera się element rozdzielający, po czym tablica jest dzielona na dwa fragmenty: do początkowego przenoszone są wszystkie elementy nie większe od rozdzielającego, do końcowego wszystkie większe. Potem sortuje się osobno początkową i końcową część tablicy. Rekursja kończy się, gdy kolejny fragment uzyskany z podziału zawiera pojedynczy element, jako że jednoelementowa tablica nie wymaga sortowania.

5 7 3 1 9 4
Lewy Piwot Prawy

Algorytm partycjonujący

  1. Wykonuj naprzemiennie
    1. idź od prawej do lewej i znajdź liczbę mniejszą od osi (Pivot). Zamień znalezioną liczbę z osią i przestaw Prawy.
    2. idź z lewej do prawej i znajdź liczbę większą od osi (Piwot). Zamień znalezioną liczbę z osią i przestaw Lewy.
    3. Zakończy gdy Prawy = Lewy

źródło: Wikipedia