Rozwiązywanie zadań

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA :

Zadanie1.

Zbuduj algorytm obliczający sumę 5 kolejnych liczb naturalnych, począwszy od dowolnej liczby. Napisz program.

Zadanie2.

Narysuj algorytm sumujący liczby większe od 5 spośród 10 wprowadzonych. Napisz program.

Zadanie3.

Narysuj schemat obliczania średniej n liczb naturalnych.Napisz program.

Zadanie4.

Poniżej przedstawiony został algorytm wypisujący dla zadanej liczby całkowitej n>=2 komunikat TAK lub NIE

Algorytm:

krok 1: i <- 2

krok 2: jeśli i>=n, wypisz TAK i przejdź do kroku 5

krok 3: jeśli (n mod i) =0 wypisz NIE i przejdź do kroku 5

krok 4: i <- i+1 i przejdź do kroku 2

krok 5: zakończ wykonywanie algorytmy

Uwaga: “n mod i” oznacza resztę z dzielenia całkowitego liczby n przez i

Przeanalizuj działanie algorytmu dla podanych wartości n:

n= 25 ………………………………………………………………….

n= 37………………………………………………………………….

n=41………………………………………………………………….

n=49………………………………………………………………….

 

 

Tagi: