Rozwiązywanie zadań (tablice)

Kilka zadań do samodzielnego ćwiczenia i rozwiązania:

Zadanie 1.
Narysuj algorytm blokowy programu palindrom.

Zadanie 2.
Napisz program zliczający ilość spółgłosek w tekście. Uwzględnij znak spacji przy liczeniu spółgłosek.

Zadanie 3.
Napisz program kalkulator liczący: sumę, różnicę, iloczyn, iloraz, pierwiastek i potęgę. Program ma być napisany na funkcjach z parametrami oraz z instrukcją switch().

Zadanie 4.
Narysuj algorytm i napisz program który z N elementowej tablicy liczb całkowitych będzie liczył średnią arytmetyczną liczb parzystych.

Zadanie 5.
Napisz program, który umożliwi zamianę wszystkich znaków “a” na “b” we wprowadzonym tekście.

Zadanie 6.
Napisz program zliczający wprowadzone znaki: “*”, “%”, i “x” wśród N znaków wprowadzonych z klawiatury.

Zadanie 7.
Napisz program, który umożliwi zamianę dowolnego znaku na dowolny znak w całym wprowadzonym tekście.

Zadanie 8.
Napisz program sprawdzający czy podane przez użytkownika polskie imię jest imieniem męskim czy żeńskim.

Zadanie 9.

Napisz program który będzie sprawdzał poprawność podanego przez użytkownika numeru pesel. Z czego składa się nr pesel?

 • cyfry [1-6] – data urodzenia z określeniem stulecia urodzenia
 • cyfry [7-10] – numer serii z oznaczeniem płci
  • cyfra [10] – płeć
 • cyfra [11] – cyfra kontrolna

Zadanie 10.

Napisz program który będzie szukał największej spośród 3 liczb (losowych liczb) w n próbach. – rozwiązanie
losowa liczba:#include<windows.h>
a=rand();

Wskazówki:

Do wyszukiwania i liczenia znaków w tekście można użyć instrukcji warunkowej

if(tekst[i]==szukany_znak) liczba++;

np:

 1.  sprawdza czy znak jest literą a
  • if(tekst[i]==’a’) licz_znak_a++;   –
 2.   sprawdza czy znak jest spacją
  • if (tekst[i]==’ ‘) licz_znak_spacji++;
  • if(isspace(napis[i])) licz++;
 3. sprawdza czy znak jest znakiem przecinka
  • if(tekst[i]==’,’) licz_przecinki++;

Do sprawdzenia poprawności numeru pesel wykonaj:

Pierwszą cyfrę mnożymy przez 1,
drugą cyfrę mnożymy przez 3,
trzecią cyfrę mnożymy przez 7,
czwarta cyfrę mnożymy przez 9,
piątą cyfrę mnożymy przez 1,
szóstą cyfrę mnożymy przez 3,
siódmą cyfrę mnożymy przez 7,
ósmą cyfrę mnożymy przez 9,
dziewiątą cyfrę mnożymy przez 1,
dziesiątą cyfrę mnożymy przez 3,
jedenastą cyfrę mnożymy przez 1.

Tak uzyskane 11 iloczynów dodajemy do siebie. Jeśli ostatnia cyfra tej sumy jest zerem to podany PESEL jest prawidłowy.

Źródło: www.wikipedia.pl

I chwila relaksu….

 

Tagi: