Rozwiązywanie zadań (statystyka i rand())

Zadanie 1.

Napisz program który wyliczy średnią arytmetyczną wylosowanych n liczb.

Zadanie 2.

Napisz program który poda dominantę z wylosowanych n liczb.

Zadanie 3.

Napisz program który policzy wariancję i odchylenie standardowe z wylosowanych n liczb.

Zadanie 4.

Napisz program który obliczy rozstęp z wylosowanych n liczb.

Zadanie 5.

Napisz program który wyświetli medianę z wylosowanych n liczb.