Rozwiązywanie zadań

Oto kilka zadań z algorytmów do samodzielnego rozwiązania

Zadanie 1
Otwórz i uruchom program wyszukiwania minimum. W programie są dwie funkcje obliczania minimum. Jaka jest różnica między tymi funkcjami ?

Zadanie 2
Narysuj algorytm blokowy wyboru minimum z n liczb.

Zadanie 3
Napisz program silnia iteracyjnie i listę kroków algorytmu lub schemat blokowy algorytmu.

Zadanie 4
Napisz program na zamianę liczby w systemie dziesiętnym na system binarny.

Zadanie 5
Napisz program na znalezienie NWD (algorytm Euklidesa z odejmowaniem) n liczb.

Zadanie 6
Napisz program na znalezienie NWD (algorytm Euklidesa z dzieleniem) n liczb.

Zadanie 7
Napisy program na znalezienie NWW (najmniejsza wspólna wielokrotność) n liczb.

Zadanie 8
Napisz program z funkcją zwracającą wartość która policzy ilość przywitań kiedy spotka się ze sobą dowolna liczba osób.

Zadanie 9
Napisz program który wyświetli n wyrazów ciągu Fibonacciego. Obok każdego kolejnego wyrazu proszę wyświetlić iloraz poprzedniego wyrazu z bieżącym wyrazem ciągu.

Zadanie 10
Napisz program który wyświetli tylko jeden wyraz ciągu Fibonacciego wskazany przez użytkownika.

Zadanie 11
Napisz program na NWD (wersja z dzieleniem) używając rekurencji.

Zadanie 12
Proszę napisać program rekurencyjnie na sumę kolejnych n liczb.

Zadanie 13
Napisz program, który rekurencyjnie obliczy pola 10 kwadratów, z których pierwszy ma bok długości 10, a każdy kolejny- bok dłuższy o 1  od boku kwadratu poprzedniego.

Tagi: