Sortowanie przez wstawianie

Sortowanie przez wstawianie (program.cpp) (ang. Insert Sort, Insertion Sort) – jeden z najprostszych algorytmów sortowania, którego zasada działania odzwierciedla sposób w jaki ludzie ustawiają karty – kolejne elementy wejściowe są ustawiane na odpowiednie miejsca docelowe

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0f/Insertion-sort-example-300px.gif