$ sudo apt-get update $ sudo apt-get install p7zip-full sprawdzamy poprawność zainstalowania programu $ 7z dodawanie pliku do archiwum $ 7z a data.7z data.txt   informacje o archiwum $ 7z l data.7z   rozpakowanie archiwum $ 7z e data.7z