Tag: c++

Algorytmy badające własności geometryczne

Napisz programy w C++…
Rozwiązywanie zadań (rekurencja)

Zadanie 1 Sześcian liczby f(n) = n^3 może zostać wyznaczony za pomocą następującego równania rekurencyjnego: f(n) = f(n – 1) + 3n^2 – 3n + 1 przy czym f(1) = 1. Napisz procedurę rekurencyjną wyznaczającą tę wartość….
Przykład tablicy i zmiennej dynamicznej

#include<iostream> #include<windows.h> #include<time.h> using namespace std; int main() {     int ile;          cout<<“Ile liczb wylosowac?”;     cin>>ile;     int *tablica;     tablica = new int[ile];     …
Wskaźniki

#include<iostream> using namespace std; int main() {     int liczba1;     int *adres1;     liczba1=53;     adres1=&liczba1;     cout<<“liczba1=”<<liczba1<<endl;     cout<<“adres1=”<<adres1<<endl;     cout<<“adres1=”<<*adres1<<endl; }…
Zadanie maturalne 2006 – Słowa

Rozwiąż zadanie maturalne 2006 – Słowa…
Zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy

Rozwiąż zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy…
Operacje na plikach (odczyt i zapis)

Biblioteka odpowiedzialna za obsługę plików Pisząc nasze programy, prędzej czy później zajdzie potrzeba zapisywania danych na dysku. Z pomocą przychodzi tu biblioteka fstream, dzięki której uzyskujemy funkcje pozwalające nam zarówno zapisywać pliki jak i je odczytywać….
Przetwarzanie danych typu rekordowego

Do tej pory w C++ używaliśmy tablicowy typ danych. Tablice służą  do przechowywania danych tego samego typu. Często zdarza  się że na  opis pojedynczego obiektu składają się dane różnych typów, mówimy tutaj o typie strukturalnym który umożliwia zapisanie danych różnego typu w ramach jednej struktury….
Rozwiązywanie zadań (statystyka i rand())

Zadanie 1. Napisz program który wyliczy średnią arytmetyczną wylosowanych n liczb….
Formatowanie wyprowadzonych wyników. Własne typy danych, stałe i stos

#include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { #define LICZBA 10 #define NAPIS “Michał” int tab[LICZBA]; int i=1; double dana=3.13579013579;…


Tagi:


Ilość znaków

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std;…
Liczby automorficzne

Liczby automorficzne – jako liczby automorficzne określa się liczby, które podniesione do kwadratu zawierają w końcówce samą siebie. Liczby automorficzne w zapisie dziesiętnym kończą się 5 lub 6….
Reprezentacja dźwięku i obrazów ruchomych w komputerze

WAVE – digitalizacja sygnału, amplituda, sinusoida, pomiar = 44,1kHz/s, każda wartość zapisana jest na 2 bajtach MP3 – kompresja do 10x MIDI – zapis partytury…
Zmienna bool

#include <iostream> using namespace std; int main() { bool x; x = 652; cout << x << endl; return 0; }


Tagi:


Rozmiar zmiennej – sizeof()

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << ” int : ” << sizeof (int) << endl << ” unsigned int : ” << sizeof (unsigned) << endl << ” short int : ” << sizeof (short) << endl << ” unsigned short int : ” << sizeof (unsigned short) << endl <<…
Zakres zmiennej

#include <iostream> using namespace std; int main() { int a = 2147483647; cout << a << endl; a = a + 1; // zmienną zwiększamy o 1! cout << a << endl; return 0; }


Tagi:


Poprawność i skończoność algorytmów

Najważniejsze własności algorytmów: – poprawność – skończoność – złożoność – efektywność…


Tagi:


Sortowanie przez wstawianie

#include<iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Sortowanie bąbelkowe

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Sortowanie przez wybór

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…