Tag: Fibonacci

Liczby Fibonacciego (rekurencyjnie)

#include <iostream> using namespace std;…
Rekurencja – odwołanie do samej siebie

Z rekurencją mamy do czynienia gdy określając jakieś pojęcie, odwołujemy się w definicji do niego samego….
Liczby Fibonacciego i schemat Hornera – realizacja iteracyjna

Liczby Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony  w sposób następujący:…
Liczby Fibonacciego

#include <iostream> using namespace std;…