Pobieramy obraz ze strony https://releases.ubuntu.com/16.04/ Server install image -> 64-bit PC (AMD64) server install image lub Server install image -> 32-bit PC (i386) server install image  Instalujemy Ubuntu server  Poniższe polecenia wykonujemy jako root  Instalujemy środowisko graficzne GNOME  Apt-get update  apt install ubuntu-gnome-desktop  Po instalacji środowiska graficznego wpisujemy polecenie startx  Instalujemy ftp server na ubuntu  Możemy pobrać (polecenie wget) odpowiednią paczkę deb ze strony https://packages.ubuntu.com/xenial/vsftpd  Możemy wykonać polecenie  apt install vsftpd  Konfiguracja serwera ftp  polecenie systemctl zarządza usługami pod linuxem Samo polecenie wyświetli wszystkie uruchomione usługi. Polecenie systemctl jest…