Tag: if

Wydawanie reszty metodą zachłanną

#include <iostream> using namespace std;…
Największa z 3 liczba w n próbach

#include<iostream> #include<windows.h> using namespace std; int main()…
Warunek PITAGORASA

/*PROGRAM JEST DO UZUPEŁNIENIA !! NIE DZIAŁA  POPRAWNIE*/   #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Program kwalifikuje ucznia do odpowiedniej grupy

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Program iloraz z if

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…


Tagi:


Program sprawdza czy liczba jest parzysta

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std; int a;…


Tagi:


Program sprawdza która z podanych 3 liczb jest najmniejsza

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; int main()…


Tagi:


Algorytmy z warunkami

Algorytm liniowy realizuje jeden ciąg działań….


Tagi: