Tag: inne

Formatowanie wyprowadzonych wyników. Własne typy danych, stałe i stos

#include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { #define LICZBA 10 #define NAPIS “Michał” int tab[LICZBA]; int i=1; double dana=3.13579013579;…


Tagi:


Prezentacja zależności funkcyjnych w arkuszu kalkulacyjnym


Tagi:


Data Wielkanocy


Tagi:


Rozwój informatyki i TIK oraz związane z tym szanse i zagrożenia

Temat 4: Najważniejsze elementy procesu rozwoju informatyki i technologii informacyjno-kompunikacyjnych Temat 5: Szanse związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-komunikacyjnych Temat 6: Zagrożenia związane z rozwojem informatyki i technologii informacyjno-kompunikacyjnej


Tagi:


Wybrane normy etyczne i prawne dotyczące TIK

Temat 1: Rozpowszechnienie programów komputerowych Temat 2: Bezpieczeństwo i ochrona danych oraz informacji w komputerze i w sieciach komputerowych Temat 3: Przestępczość komputerowa


Tagi:


Systemy operacyjne

1. System operacyjny związany z konkretnymi maszynami 2. System operacyjny związany z listą rozkazów procesora…


Tagi:


Logiczny model komputera i działanie procesora

Idea maszyny Johna von Neumanna (wikipedia):- programy i dane posiadają taaka samą postać, – programy i dane są przechowywane w tej samej pamięci…


Tagi:


Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak – moduł (w skrócie ZM – ang. SM Signed Magnitude) jest najbardziej zbliżony do systemu zapisu liczb używanego przez nas samych. Liczba ZM składa się z dwóch części – bitu znaku oraz bitów wartości liczby (modułu) Dla liczb dodatnich i zera bit znaku ma wartość 0, dla liczb ujemnych…
Dodawanie i odejmowanie w systemie binarnym

Jak dodawać i odejmować w systemie binarnym ?…


Tagi:


Pozycyjne systemy liczbowe

system addytywny – zapisaną liczbę odczytuje się jako sumę wartości jej poszczególnych cyfr np rzymski system liczbowy np jeśli “X”=10,”V”=5,”I”=1 to XVI = 10+5+1 = 16…


Tagi:


Złożonośc i efektywność algorytmów

——————————————————————————————— ZŁOŻONOŚĆ ——————————————————————————————— Złożoność obliczeniowa algorytmu złożoność czasowa – zależność między rozmiarem a czasem wykonania algorytmu złożoność pamięciowa + zależność między rozmiarem a zapotrzebowaniem algorytmu na pamięć do wykonania tego algorytmu…


Tagi:


Poprawność i skończoność algorytmów

Najważniejsze własności algorytmów: – poprawność – skończoność – złożoność – efektywność…


Tagi:


Wydawanie reszty metoda zachlanna

Algorytm zachłanny – algorytm który w celu wyznaczenia rozwiązania w każdym kroku dokonuje zachłannego (najkorzystniejszego) w danym kroku rozwiązania częściowego….


Tagi:


Zasady programowania i typy danych w językach programowania

W obecnych programach danymi były głównie liczby rzeczywiste i całkowite. typy te należą do prostych typów danych, zwanych podstawowymi….
Algorytm sprawdzania warunku istnienia trójkąta

Definicja Wielokąt, który ma trzy boki nazywamy trójkątem. Warunek istnienia trójkąta…


Tagi:


Zapisywanie algorytmu liniowego w postaci programu komputerowego cz.1

Program z poprzedniej lekcji, wyświetlał na ekranie tylko napis – nie używaliśmy w nim zmiennych i nie wykonywaliśmy obliczeń. Kolejne programy będą coraz trudniejsze, a ich struktura będzie bardziej rozbudowana, m.in. dodamy deklarację zmiennych….