Tag: pętla

Ilość znaków

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std;…
Liczby automorficzne

Liczby automorficzne – jako liczby automorficzne określa się liczby, które podniesione do kwadratu zawierają w końcówce samą siebie. Liczby automorficzne w zapisie dziesiętnym kończą się 5 lub 6….
Sortowanie przez wstawianie

#include<iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Sortowanie bąbelkowe

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Sortowanie przez wybór

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Liczby Fibonacciego (rekurencyjnie)

#include <iostream> using namespace std;…
Schemat Hornera (rekurencja)

#include <iostream> using namespace std;…
Wydawanie reszty metodą zachłanną

#include <iostream> using namespace std;…
Liczby Fibonacciego

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie min i max – dziel i zwyciężaj

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie min i max – metoda naiwna

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Wersja algorytmu Euklidesa z dzieleniem

#include <iostream> using namespace std;…
Wersja algorytmu Euklidesa z odejmowaniem

#include <iostream> using namespace std;…
Silnia iteracyjnie

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie minimum z n liczb – przykład 1

#include <iostream> using namespace std;…
Przykłady algorytmów, w których liczba kroków iteracji nie jest z góry określona

Są algorytmy których liczba kroków może zależeć od spełnienie (niespełnienie) warunku logicznego. W takich sytuacja stosujemy dwie instrukcje iteracyjne:…
Przykłady instrukcji iteracyjnej do … while()

Przykład nr 1 #include <iostream> using namespace std;…
Przykład instrukcji iteracyjnej while() – dzielenie dwóch liczb

#include <iostream> using namespace std;…
Program sprawdzający czy słowo jest palindromem

#include <iostream> #include <string.h> using namespace std;…
Wyświetlanie słowa od tyłu

#include <iostream> #include <string.h> using namespace std;…