Tag: php

Korzystanie z baz danych z poziomu PHP

Jak połączyć się z serwerem i bazą danych MySQL?…
Przesyłanie danych za pomocą formularzy HTML

<!– formularz wprowadzania danych POST–> <h1><u>Wormularz wprowadzania i przesyłania danych metodą POST</u></h1>…


Tagi:


Pisanie skryptów w języku PHP

<html> <head> </head> <body>…


Tagi:


Wprowadzenie do dynamicznego przetwarzania stron

STRONY STATYCZNE I DYNAMICZNE Strony statyczne nie zmieniają zawartości lub wyglądu przy każdym wywołaniu. Aby dokonać zmian na stronie programista strony musi manualnie zmienić kod strony. Zasadnicza różnica między statycznymi i dynamicznymi stronami WWW polega na technice ich wytwarzania. Każda strona statyczna,…


Tagi: