Tag: sieci komputerowe

Zasady administrowania siecią komputerową w architekturze „klient-serwer”

Klient-serwer (ang. client/server, client-server model) – architektura systemu komputerowego, w szczególności oprogramowania, umożliwiająca podział zadań (ról). Polega to na ustaleniu, że serwer zapewnia usługi dla klientów, zgłaszających do serwera żądania obsługi (ang. service request)….
Określanie ustawień sieciowych danego komputera i jego lokalizacji w sieci

TCP/IP ver 4 i ver 6 IPv4 adres jest 32 bit =2^32 IPv6 adres jest 128 bit = 2^128 adres sieciowy komputera lokalnego  127.0.0.1…
Terminologia sieciowa i warstwowy model sieci

Terminologia sieciowa: sieć komputerowa, zasoby sieciowe, klient, serwer, switch, router, brama…