Tag: sortowanie

Sortowania Quick-sort i Merge-sort

Quick-sort…
Algorytmy sortujące

Sortowanie przez wstawianie Algorytm sortowania przez wstawianie można porównać do sposobu układania kart pobieranych z talii. Najpierw bierzemy pierwszą kartę. Następnie pobieramy kolejne, aż do wyczerpania talii. Każdą pobraną kartę porównujemy z kartami, które już trzymamy w ręce i szukamy dla niej miejsca przed…
QuickSort

Sortowanie szybkie (ang. quicksort) – jeden z popularnych algorytmów sortowania działających na zasadzie “dziel i zwyciężaj Działa nie algorytmu Z tablicy wybiera się element rozdzielający, po czym tablica jest dzielona na dwa fragmenty: do początkowego przenoszone są wszystkie elementy nie większe od rozdzielającego, do końcowego wszystkie większe. Potem sortuje się osobno początkową i końcową część…
Sortowanie pozycyjne

Technika porządkowania kubełkowego wykorzystywana jest na przykład przy sortowaniu listów. Listy rozkładamy do różnych przegródek (kubełków). O tym, do której przegródki trafia dany list decydują różne fragmenty adresu. Liczba tych przegródek jest na ogół niewielka – na przykład dla listów krajowych możemy mieć przegródki etykietowane nazwami województw….
Sortowanie przez wstawianie

#include<iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Sortowanie przez wstawianie

Sortowanie przez wstawianie (program.cpp) (ang. Insert Sort, Insertion Sort) – jeden z najprostszych algorytmów sortowania, którego zasada działania odzwierciedla sposób w jaki ludzie ustawiają karty – kolejne elementy wejściowe są ustawiane na odpowiednie miejsca docelowe…
Sortowanie bąbelkowe

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Sortowanie bąbelkowe

Sortowanie bąbelkowe (program.cpp) ciągu n liczb polega na porównywaniu parami kolejnych liczb i przestawianiu ich, jeśli występują w niewłaściwej kolejności….
Sortowanie przez wybór

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Sortowanie przez wybór

Metoda sortowania przez wybór ciągu n liczb (program) polega na wyszukiwaniu w ciągu liczby najmniejszej(największej), ustawieniu jej na początku ciągu, a następnie powtarzaniu tych czynności z pominięciem już uporządkowanych elementów….