SELECT, za pomocą tego polecenia możemy pobierać dane. Składnia tego zapytania wygląda SELECT * FROM uczen;…