Tag: tablice

Przykład tablicy i zmiennej dynamicznej

#include<iostream> #include<windows.h> #include<time.h> using namespace std; int main() {     int ile;          cout<<“Ile liczb wylosowac?”;     cin>>ile;     int *tablica;     tablica = new int[ile];     …
Sortowanie przez wstawianie

#include<iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Sortowanie bąbelkowe

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Sortowanie przez wybór

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h>…
Schemat Hornera (rekurencja)

#include <iostream> using namespace std;…
Wydawanie reszty metodą zachłanną

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie min i max – dziel i zwyciężaj

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie min i max – metoda naiwna

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Program sprawdzający czy słowo jest palindromem

#include <iostream> #include <string.h> using namespace std;…
Wyświetlanie słowa od tyłu

#include <iostream> #include <string.h> using namespace std;…
Zliczanie dowolnego znaku z tekstu

#include <iostream> #include <string.h> using namespace std;…
Zadanie – Suma 20 liczb

#include <iostream> #include <string.h> using namespace std;…
Program 5 – wczytywanie spacji do tablicy

#include <iostream> #include <string.h> using namespace std;…
Stosowanie tablic – program 3 -> strlen()

#include <iostream> #include <string.h> using namespace std;…
Stosowanie tablic – program 3

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Stosowanie tablic – program 2

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Stosowanie tablic – program 1

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Stosowanie tablic

Tablica jest złożona strukturą danych, składającą sie z określonej liczby elementów tego samego typu….
Zapisywanie algorytmu liniowego w postaci programu komputerowego cz.2

Wprowadzanie danych: cin >> zmienna;…
Zapisywanie algorytmu liniowego w postaci programu komputerowego cz.1

Program z poprzedniej lekcji, wyświetlał na ekranie tylko napis – nie używaliśmy w nim zmiennych i nie wykonywaliśmy obliczeń. Kolejne programy będą coraz trudniejsze, a ich struktura będzie bardziej rozbudowana, m.in. dodamy deklarację zmiennych….