Tag: wskaźnik

Przykład tablicy i zmiennej dynamicznej

#include<iostream> #include<windows.h> #include<time.h> using namespace std; int main() {     int ile;          cout<<“Ile liczb wylosowac?”;     cin>>ile;     int *tablica;     tablica = new int[ile];     …
Wskaźniki

#include<iostream> using namespace std; int main() {     int liczba1;     int *adres1;     liczba1=53;     adres1=&liczba1;     cout<<“liczba1=”<<liczba1<<endl;     cout<<“adres1=”<<adres1<<endl;     cout<<“adres1=”<<*adres1<<endl; }…
Wskażniki i zmienne dynamiczne

Zmienna wskaźnikowa (wskaźnik) to zmienna która przechowuje adres innej zmiennej. tzn wskazuje na inna zmienna…
Przekazywanie argumentów przez wskaźnik

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Sposoby przekazywania parametrów

Przekazywanie argumentów przez wartość…