Tag: wyszukiwanie

Znajdowanie min i max – dziel i zwyciężaj

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie min i max – metoda naiwna

#include <iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze

Wyróżniamy dwie metody jednoczesnego znajdowania największego i najmniejszego elementu w zbiorze:…
Zastosowanie funkcji w algorytmach iteracyjnych

Na przykładzie: algorytmu wyszukiwania minimum (maksimum) ze zbioru N elementowego Algorytmu obliczania silni…
Znajdowanie minimum z n liczb – przykład 1

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie minimum z n liczb – przykład 2

#include #include using namespace std;…