Tag: zadania

Algorytmy badające własności geometryczne

Napisz programy w C++…
Rozwiązywanie zadań (rekurencja)

Zadanie 1 Sześcian liczby f(n) = n^3 może zostać wyznaczony za pomocą następującego równania rekurencyjnego: f(n) = f(n – 1) + 3n^2 – 3n + 1 przy czym f(1) = 1. Napisz procedurę rekurencyjną wyznaczającą tę wartość….
Zadanie maturalne 2006 – Słowa

Rozwiąż zadanie maturalne 2006 – Słowa…
Zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy

Rozwiąż zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy…
Rozwiązywanie zadań (statystyka i rand())

Zadanie 1. Napisz program który wyliczy średnią arytmetyczną wylosowanych n liczb….
Rozwiązywania zadań (algorytmy na tekstach)

Zadanie 1 Napisz program, który prosi o podanie dowolnego wyrazu, a następnie wypisze jego litery w osobnych wierszach….


Tagi:


Zadanie maturalne ACCESS – Matura 2008

Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swoim rejestrze pojazdów następujące dane o samochodach osobowych: numer rejestracyjny,marka,rok produkcji, numer PESEL właściciela oraz dane o właścicielach pojazdów: imię,nazwisko,numer PESEL,typ miejscowości. Ponadto gromadzi informacje o wypadkach spowodowanych przez ubezpieczonych właścicieli samochodów, aby na tej podstawie ustalać składki ubezpieczenia…
Zadania z pętli zagnieżdżonych

Kilka zadań do samodzielnego rozwiązania. Napisać algorytm w dowolnej postaci i program w języku c++:…


Tagi:


algorytmy z instrukcja IF – zadania

zadanie 1 Napisz programy wyznaczające pole kwadratu, które nie przyjmują od użytkownika ujemnych liczb wyrażających długości boków….


Tagi:


Tworzenie bazy danych uczniów

Prosze zaprojektować baze danych uczniów wg poniższych założeń:…


Tagi:


Liczba doskonała

Liczba doskonała – liczba naturalna, która jest sumą wszystkich swych dzielników właściwych (to znaczy od niej mniejszych)….


Tagi:


Reprezentacja dźwięku i obrazów ruchomych w komputerze

WAVE – digitalizacja sygnału, amplituda, sinusoida, pomiar = 44,1kHz/s, każda wartość zapisana jest na 2 bajtach MP3 – kompresja do 10x MIDI – zapis partytury…
Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak – moduł (w skrócie ZM – ang. SM Signed Magnitude) jest najbardziej zbliżony do systemu zapisu liczb używanego przez nas samych. Liczba ZM składa się z dwóch części – bitu znaku oraz bitów wartości liczby (modułu) Dla liczb dodatnich i zera bit znaku ma wartość 0, dla liczb ujemnych…
Rozwiązywanie zadań

Oto kilka zadań z algorytmów do samodzielnego rozwiązania…


Tagi:


Rozwiązywanie zadań (tablice)

Kilka zadań do samodzielnego ćwiczenia i rozwiązania:…


Tagi:


Praca z danymi tekstowymi

Anagram – nazwa wywodząca się od słów greckich: ana- (nad) oraz grámma (litera), oznacza wyraz, wyrażenie lub całe zdanie powstałe przez przestawienie liter bądź sylab innego wyrazu lub zdania, wykorzystujące wszystkie litery (głoski bądź sylaby) materiału wyjściowego….
Rozwiązywanie zadań

Zadanie 1: napisz program sprawdzajacy, czy dana liczba naturalna jest pierwsza….


Tagi:


Stosowanie tablic

Tablica jest złożona strukturą danych, składającą sie z określonej liczby elementów tego samego typu….
Rozwiązywanie zadań

ROZWIĄZUJEMY ZADANIA :…


Tagi:


Procedury i funkcje w wybranym języku programowania

Procedury i funkcje w wybranym języku programowania…