Tworzenie bazy danych uczniów

Prosze zaprojektować baze danych uczniów wg poniższych założeń:

  1. Tabela Uczniowie posiada klucz podstawowy. Pola w tabeli to: imię, nazwisko, pesel.
  2. Tabela Rodzice posiada klucz podstawowy. Pola w tabeli to: imie, nazwisko: pesel.
  3. Tabela adres zameldowania ucznia: Pola to: miejscowość, kod pocztowy, ulica.
  4. Proszę zrobić relacje między tabelami uczniowie – rodzice; uczniowie – adres zameldowania. Zakładamy że w szkole może być rodzeństwo.
  5. Proszę zrobić formularze dla uczniów, rodziców  i adresów zameldowania wykorzystując wszystkie znane metody kontroli wprowadzania danych
Tagi: