Uczniowie i ich daty urodzin (struktura)

#include<iostream>

using namespace std;

struct TUczen
{
char imie[21];
char nazwisko [41];
int wiek;
    struct TData_ur
    {
        unsigned short dzien;
        unsigned short miesiac;
        int rok;
    } Data_ur;
};
struct TUczen Uczen[100];

int main()
{
    int n;
    
    cout<<"Podaj ile wpisac uczniow: ";
    cin>>n;
    
    for(int i=0;i<n;i++)
    {
    cout<<"Podaj imie: ";
    cin>>Uczen[i].imie;
    cout<<"Podaj nazwisko: ";
    cin>>Uczen[i].nazwisko;
    cout<<"Podaj wiek: ";
    cin>>Uczen[i].wiek;
    cout<<"Podaj dzien urodzenia <1-31>:";
    cin>>Uczen[i].Data_ur.dzien;
    cout<<"Podaj miesiac urodzenia <1-12>:";
    cin>>Uczen[i].Data_ur.miesiac;
    cout<<"Podaj rok urodzenia:";
    cin>>Uczen[i].Data_ur.rok;
    
    cout<<endl;
    }
    cout<<endl<<endl;
    for(int i=0;i<n;i++)
    {    
    cout<<"Imie ucznia to: "<<Uczen[i].imie<<endl;
    cout<<"Nazwisko ucznia to: "<<Uczen[i].nazwisko<<endl;
    cout<<"Wiek ucznia to: "<<Uczen[i].wiek<<endl;
    cout<<"Urodzony: "<<Uczen[i].Data_ur.dzien<<"-"<<Uczen[i].Data_ur.miesiac
    <<"-"<<Uczen[i].Data_ur.rok;
    cout<<endl<<endl;
    }
}