Wersja algorytmu Euklidesa z dzieleniem

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
int a,b,k,i=1;
int s;
poczatek:

cout << “1. Aby policzyc reszte z dzielenia\n”;
cout << “2. Aby wykonac algorytm Euklidesa z dzieleniem\n”;
cout << “3. Aby zakonczyc\n”;
cin>>s;
switch(s)
{
case 1:
cout << “Podaj a: “;
cin >> a;
cout << “Podaj b: “;
cin >> b;
cout<<a<<“%”<<b<<“= “<<a%b<<endl<<endl;
goto poczatek;
case 2:
cout << “Podaj a: “;
cin >> a;
cout << “Podaj b: “;
cin >> b;
do
{
k=b;
b=a%b;
a=k;
i++;
} while(b!=0);
goto poczatek;
case 3:
break;
}

}