Wydawanie reszty metodą zachłanną

#include <iostream>
using namespace std;

int main ()
{
int tab[10];
int x,y,n,ile;

cout << “Podaj ile bedzie nominalow (max 10): “;
cin >> n;

for(int i=0; i<n; i++)
{
cout<<“Podaj nominal nr. ” << i+1 << “:”;
cin >> tab[i];
}

cout << endl << “Podaj kwote do wydania: “;
cin >> x;
for(int i=0; i<n; i++)
{
if(i==0)
cout<<endl<<endl;
ile=x/tab[i];
if(ile!=0)
cout<<“Trzeba wydac ” << ile << ” o nominale ” << tab[i]<<endl;
//x=x-ile*tab[i];
x=x%tab[i];
}
}