Wyświetlanie słowa od tyłu

#include <iostream>
#include <string.h>

using namespace std;

int main()
{
#define max 200

char slowo[max+1];

cout<<“Podaj slowo: “;
cin>>slowo;

int dl=strlen(slowo);

for(int i=dl-1; i>=0; i–)
{
cout<<slowo[i];
}
}