Zadanie imiona i liczby

Napisz program:

Pobierz plik z imiona_liczby.txt

Plik składa się z 3 kolumn oddzielonych znakiem tabulacji: imie liczba1 liczba2

Znajdź wszystkie imiona przy których liczba1 równa się liczbie2

wyniki w postaci imie liczba1 liczb2 zapisz do pliku o nazwie imiona_liczby_wyniki.txt