Zadanie maturalne ACCESS – Matura 2008

Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swoim rejestrze pojazdów następujące dane o samochodach osobowych:
numer rejestracyjny,marka,rok produkcji, numer PESEL właściciela oraz dane o właścicielach pojazdów:
imię,nazwisko,numer PESEL,typ miejscowości. Ponadto gromadzi informacje o wypadkach spowodowanych przez
ubezpieczonych właścicieli samochodów, aby na tej podstawie ustalać składki ubezpieczenia

mwsnap036

mwsnap037

mwsnap038auta osoby wypadki