Zapisywanie algorytmu liniowego w postaci programu komputerowego cz.2

Wprowadzanie danych:
cin >> zmienna;

Przykład 1:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char imie[50];
    int wiek;
    
    cout << „Witaj,\n chcialbym poznac Twoje imie:\n”;
    cout << „Wpisz imie: „;
    cin >> imie;
    
    cout << „Witaj ” << imie;
    
    cout << „\n Teraz chcialbym poznac Twoj wiek:\n”;
    cout << „Wpisz wiek: „;
    cin >> wiek;
    
    cout << „\n\n A wiec masz na imie ” << imie << ” i masz ” << wiek << „lat. \n Dziekuje za te informacje”;
}

Ćwiczenie 1:

#include <iostream>
#include <cstdlib>

using namespace std;

int main()
{
int a,b,pole;

cout << “To jest program na pole prostokata\n\n”;
cout << “Podaj bok a: “;
cin >> a;
cout << “Podaj bok b: “;
cin >> b;

pole = a * b;

cout << “\n Pole prostokata to: ” << pole;
}

Zadania do domu:

  1.  zmodyfikuj ćwiczenie 1 tak aby pole wyświetlało się w postaci: a + b = pole
  2. wykonaj programy pole trójkąta , iloraz