Zapisywanie algorytmu liniowego w postaci programu komputerowego cz.1

Program z poprzedniej lekcji, wyświetlał na ekranie tylko napis – nie używaliśmy w nim zmiennych i nie wykonywaliśmy obliczeń. Kolejne programy będą coraz trudniejsze, a ich struktura będzie bardziej rozbudowana, m.in. dodamy deklarację zmiennych.

Przykład 1:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char imie[50]=”Michal”; /* instrukcja przypisania zmiennej */
    cout << “Witaj “;
    cout << imie;
    //to samo mozna zapisac
    cout <<“\n”; // przejście do nowej linii
    cout << endl; // przejście do nowej linii
    cout << “Witaj ponownie ” << imie;
}

Wprowadzanie danych:cin >> zmienna;

Przykład 2:

#include <iostream>
using namespace std;
int main()
{
    char imie[50];
    int wiek;
    
    cout << “Witaj,\n chcialbym poznac Twoje imie:\n”;
    cout << “Wpisz imie: “;
    cin >> imie;
    
    cout << “Witaj ” << imie;
    
    cout << “\n Teraz chcialbym poznac Twoj wiek:\n”;
    cout << “Wpisz wiek: “;
    cin >> wiek;
    
    cout << “\n\n A wiec masz na imie ” << imie << ” i masz ” << wiek << “lat. \n Dziekuje za te informacje”;
}

Zadanie:

 1. Poczytaj o typach danych
  Nazwa typu Ilość
  Bajtów
  Zakres wartości
  bool 1 false lub true
  char 1 od -128 do 127
  unsigned char 1 od 0 do 255
  wchar_t 2 od 0 do 65’535
  short 2 od -32’768 do 32’767
  unsigned short 2 od 0 do 65’535
  int 4 od -2’147’483’648 do 2’147’483’647
  unsigned int 4 od 0 do 4’294’967’295
  long 4 od -2’147’483’648 do 2’147’483’647
  unsigned long 4 od 0 do 4’294’967’295
  long long 8 od -9’223’372’036’854’775’808 do 9’223’372’036’854’775’807
  unsigned long long 8 od 0 do 18’446’744’073’709’551’615
  float 4 3.4E +/- 38 (7 cyfr)
  double 8 1.7E +/- 308 (15 cyfr)
  long double 8 1.7E +/- 308 (15 cyfr)