Zasięg zmiennej – przykład 1 (suma,iloczyn,róznica)

#include<iostream>
#include<cstdlib>

using namespace std;
int a,b; //zmienne globalne

void iloczyn()
{
int a,b; // przesłonięcie zmiennych globalnych
cout<<“Teraz bedzie  obliczany iloraz”<<endl;
cout<<“Podaj nowe a=”;
cin>>a;
cout<<“Podaj nowe b=”;
cin>>b;

cout<<“Iloczyn “<<a<<“*”<<b<<“= “<<a*b;
}

int main()
{
cout<<“Podaj a=”;
cin>>a;
cout<<“Podaj b=”;
cin>>b;
cout<<“Suma “<<a<<“+”<<b<<“= “<<a+b;

cout<<endl<<endl;
iloczyn();

cout<<endl<<endl;

cout<<“Teraz bedzie obliczana roznica”<<endl;
system(“pause”);

cout<<“roznica “<<a<<“-“<<b<<“= “<<a-b;

cout<<endl<<endl;
system(“pause”);
}