Zasięg zmiennej – przykład 2 (uśmiechy)

#include<iostream>
using namespace std;
int i;


void u()
{
int i;
for(i=0; i<20; i++)
cout <<“:-) “;
}
int main()
{
i=10;
u();
cout << “\n\n” <<i;
}