Znajdowanie min i max – metoda naiwna

#include <iostream>
#include<time.h>
#include<windows.h>
using namespace std;

int main ()
{
int n,min=0, max=0;
int pozycja;
int tab[100];
cout << “Ile bedzie mam wylosowac liczb z przedziału <1,50>= “;
cin >> n;
srand(time(0));

for (int i=0; i<n; i++)
{
tab[i] = rand() % 50 + 1;
cout<<tab[i]<<“, “;
}

for(int i=0; i<n; i++)
{
if(i==0)
{
min=tab[i];
pozycja=i;
}
else
if(tab[i]<min)
{
min=tab[i];
pozycja=i;
}
}

cout<<endl<<endl<<“minimalna to: “<<min<<endl;

for(int i=0; i<n; i++)
{
if(i!=pozycja)
{
if(i==0 && i==1)
max=tab[i];
else
if(tab[i]>max)
max=tab[i];
}
}
cout<<“maksymalna to: “<<max;

}