Wskażniki i zmienne dynamiczne

Zmienna wskaźnikowa (wskaźnik) to zmienna która przechowuje adres innej zmiennej. tzn wskazuje na inna zmienna

 

 

 Zmienne dynamiczne to zmienne dla których pamięć jest przydzielana i zwalniana na określone żądanie , w trakcie wykonywania programu

int *dyn;
dyn=new int;
…..
delete dyn;