Program sprawdza która z podanych 3 liczb jest najmniejsza

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main()


{
int a, b, c;

cout << “*********************************************************\n”;
cout << “****** program sprawdza która z trzech podanych  *********\n”;
cout << “****** liczb  jest najmniejsza *****************************\n”;
cout << “**************popraw błędy *******************************************\n\n\n”;

cout << “Podaj a= “;
cin >> a;
cout << “Podaj b= “;
cin >> b;
cout << “Podaj c “;
cin >> c;
if (a<b)
if (a<c)
cout << “Najmniejsza z podanych liczb jest “<< a;
else
cout << “Najmniejsza z podanych liczb jest “<< c;
else
if (c<b)
cout << “Najmniejsza z podanych liczb jest “<< c;
else
cout << “Najmniejsza z podanych liczb jest “<< b;

cout << endl<<endl;
system(“pause”);
}

Tagi: