Program sprawdza która z podanych 3 liczb jest najmniejsza

#include <iostream>
#include <cstdlib>
using namespace std;

int main()


{
int a, b, c;

cout << „*********************************************************\n”;
cout << „****** program sprawdza która z trzech podanych  *********\n”;
cout << „****** liczb  jest najmniejsza *****************************\n”;
cout << „**************popraw błędy *******************************************\n\n\n”;

cout << „Podaj a= „;
cin >> a;
cout << „Podaj b= „;
cin >> b;
cout << „Podaj c „;
cin >> c;
if (a<b)
if (a<c)
cout << „Najmniejsza z podanych liczb jest „<< a;
else
cout << „Najmniejsza z podanych liczb jest „<< c;
else
if (c<b)
cout << „Najmniejsza z podanych liczb jest „<< c;
else
cout << „Najmniejsza z podanych liczb jest „<< b;

cout << endl<<endl;
system(„pause”);
}

Tagi: