Kategoria: I rok

algorytmy z instrukcja IF – zadania

zadanie 1 Napisz programy wyznaczające pole kwadratu, które nie przyjmują od użytkownika ujemnych liczb wyrażających długości boków….


Tagi:


Algorytmy szyfrowania

Szyfrowanie to technika umożliwiająca bezpieczne przesyłanie danych. Niezaszyfrowana wiadomość to tekst jawny a zaszyfrowana to szyfrogram. Szyfrowanie to proces przetwarzania wiadomości pozwalający na ukrycie jej tekstu, natomiast deszyfrowanie to proces odtwarzania treści szyfrogramu….
Algorytmy kompresji stratnej i bezstratnej

Kompresja danych – polega na zmianie sposobu zapisu informacji tak, aby zmniejszyć objętość zbioru. Innymi słowy chodzi o wyrażenie tego samego zestawu informacji, lecz za pomocą mniejszej liczby bitów….
Zapis liczb binarnych ze znakiem

Zapis Znak-Moduł (ZM) Koncepcyjnie zapis znak – moduł (w skrócie ZM – ang. SM Signed Magnitude) jest najbardziej zbliżony do systemu zapisu liczb używanego przez nas samych. Liczba ZM składa się z dwóch części – bitu znaku oraz bitów wartości liczby (modułu) Dla liczb dodatnich i zera bit znaku ma wartość 0, dla liczb ujemnych…
Rozwiązywanie zadań

Zamień liczby dziesiętne na kod binarny i szesnastkowy:…Dodawanie i odejmowanie w systemie binarnym

Jak dodawać i odejmować w systemie binarnym ?…


Tagi:


Pozycyjne systemy liczbowe

system addytywny – zapisaną liczbę odczytuje się jako sumę wartości jej poszczególnych cyfr np rzymski system liczbowy np jeśli “X”=10,”V”=5,”I”=1 to XVI = 10+5+1 = 16…


Tagi:


Zmienna bool

#include <iostream> using namespace std; int main() { bool x; x = 652; cout << x << endl; return 0; }


Tagi:


Rozmiar zmiennej – sizeof()

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << ” int : ” << sizeof (int) << endl << ” unsigned int : ” << sizeof (unsigned) << endl << ” short int : ” << sizeof (short) << endl << ” unsigned short int : ” << sizeof (unsigned short) << endl <<…
Zakres zmiennej

#include <iostream> using namespace std; int main() { int a = 2147483647; cout << a << endl; a = a + 1; // zmienną zwiększamy o 1! cout << a << endl; return 0; }


Tagi:


Złożonośc i efektywność algorytmów

——————————————————————————————— ZŁOŻONOŚĆ ——————————————————————————————— Złożoność obliczeniowa algorytmu złożoność czasowa – zależność między rozmiarem a czasem wykonania algorytmu złożoność pamięciowa + zależność między rozmiarem a zapotrzebowaniem algorytmu na pamięć do wykonania tego algorytmu…


Tagi:


Poprawność i skończoność algorytmów

Najważniejsze własności algorytmów: – poprawność – skończoność – złożoność – efektywność…


Tagi:


Rekurencja – odwołanie do samej siebie

Z rekurencją mamy do czynienia gdy określając jakieś pojęcie, odwołujemy się w definicji do niego samego….
Wydawanie reszty metoda zachlanna

Algorytm zachłanny – algorytm który w celu wyznaczenia rozwiązania w każdym kroku dokonuje zachłannego (najkorzystniejszego) w danym kroku rozwiązania częściowego….


Tagi:


Liczby Fibonacciego i schemat Hornera – realizacja iteracyjna

Liczby Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony  w sposób następujący:…
Jednoczesne znajdowanie największego i najmniejszego elementu w zbiorze

Wyróżniamy dwie metody jednoczesnego znajdowania największego i najmniejszego elementu w zbiorze:…
Algorytm Euklidesa

Algorytm Euklidesa służy do znajdowania największego wspólnego dzielnika (NWD) dwóch liczb naturalnych….


Tagi:


Zastosowanie funkcji w algorytmach iteracyjnych

Na przykładzie: algorytmu wyszukiwania minimum (maksimum) ze zbioru N elementowego Algorytmu obliczania silni…
Rozwiązywanie zadań

Oto kilka zadań z algorytmów do samodzielnego rozwiązania…


Tagi:


Znajdowanie minimum z n liczb – przykład 1

#include <iostream> using namespace std;…