Tag: funkcje

Silnia rekurencyjnie

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie minimum z n liczb – przykład 1

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie minimum z n liczb – przykład 2

#include #include using namespace std;…
Stosowanie tablic – program 2

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Stosowanie tablic – program 1

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Przekazywanie argumentów przez referencje – przykład 2

#include <iostream> #include <cstdlib> #include <conio.h> using namespace std; void zmien(int &a, int &b)…
Przekazywanie argumentów przez referencje – przykład 1

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; void zmien(int &liczba)…
Zasięg zmiennej – przykład 1 (suma,iloczyn,róznica)

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std; int a,b; //zmienne globalne…
Zasięg zmiennej – przykład 2 (uśmiechy)

#include<iostream> using namespace std; int i;…
Program który sprawdza wszystkie dzielniki podanej liczby

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Program sprawdza dzielniki liczby (z funkcją i paramatrem)

#include <iostream> using namespace std; int pierwsza(int x)…
Program który mnoży n dowolnych liczb funkcja (zwracająca wartość z parametrem)

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std;…
Warunek PITAGORASA

/*PROGRAM JEST DO UZUPEŁNIENIA !! NIE DZIAŁA  POPRAWNIE*/   #include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Funkcja Suma() zwaracjąca wartość z paramertrami

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std;…
Funkcja Suma() zwaracjąca wartość bez paramertów

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std;…
Funkcja void usmiechy(n), Sleep(300), nie zwraca wartosci , z parametrem

#include<iostream> #include<cstdlib> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Funkcja void Uśmiechy(), Sleep(), nie zwraca wartości bez parametrów

#include<iostream> #include<cstdlib> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std; void usmiechy()…
Procedury i funkcje w wybranym języku programowania

Procedury i funkcje w wybranym języku programowania…