Miesiąc: listopad 2016

Zadanie maturalne 2006 – Słowa

Rozwiąż zadanie maturalne 2006 – Słowa…
Zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy

Rozwiąż zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy…
Operacje na plikach (odczyt i zapis)

Biblioteka odpowiedzialna za obsługę plików Pisząc nasze programy, prędzej czy później zajdzie potrzeba zapisywania danych na dysku. Z pomocą przychodzi tu biblioteka fstream, dzięki której uzyskujemy funkcje pozwalające nam zarówno zapisywać pliki jak i je odczytywać….
Zadanie imiona i liczby

Napisz program: Pobierz plik z imiona_liczby.txt Plik składa się z 3 kolumn oddzielonych znakiem tabulacji: imie liczba1 liczba2 Znajdź wszystkie imiona przy których liczba1 równa się liczbie2 wyniki w postaci imie liczba1 liczb2 zapisz do pliku o nazwie imiona_liczby_wyniki.txt  Uczniowie i ich daty urodzin (struktura)

#include<iostream> using namespace std;…Przetwarzanie danych typu rekordowego

Do tej pory w C++ używaliśmy tablicowy typ danych. Tablice służą  do przechowywania danych tego samego typu. Często zdarza  się że na  opis pojedynczego obiektu składają się dane różnych typów, mówimy tutaj o typie strukturalnym który umożliwia zapisanie danych różnego typu w ramach jednej struktury….
Rozwiązywanie zadań (statystyka i rand())

Zadanie 1. Napisz program który wyliczy średnią arytmetyczną wylosowanych n liczb….
Sprawdzenie poprawności danych

Wprowadzanie danych wymaga ich poprawności dzięki czemu jesteśmy zabezpieczeni przez nieoczekiwanym przerwaniu programu. Jednym najprostszym sposobem ma sprawdzenie danych jest użycie…Konkurs pt. „Laptop na Bank”

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. „Laptop na Bank“, organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE). Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów….