Miesiąc: grudzień 2017

Wymagania ergonomiczne na stanowisku pracy

Ergonomia miejsca pracy to zapewnienie warunków dostosowanych do możliwości psychofizycznych pracownika. Samo pozostawanie w pozycji siedzącej przez wiele godzin stwarza zagrożenie dla zdrowia. 1. Narzędzia i stanowisko pracy dostosowane do możliwości pracownika Przyjmowanie naturalnej postawy w trakcie wielogodzinnej pracy przed komputerem chroni nas przed zwyrodnieniami, kurczami oraz innymi, równie nieprzyjemnymi dolegliwościami. Nasze stanowisko pracy powinno…


Tagi:


WYBRANE REGULACJE PRAWNE Z ZAKRESU PRAWA PRACY DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY

Obowiązki osoby kierującej pracownikami Osoba kierująca pracownikami jest zobowiązana: 1) organizować stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, 2) dbać o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem, 3) organizować, przygotowywać i prowadzić prace, uwzględniając zabezpieczenie pracowników przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami związanymi z…


Tagi: