Tag: bez logowania

Zadanie maturalne 2006 – Słowa

Rozwiąż zadanie maturalne 2006 – Słowa…
Zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy

Rozwiąż zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy…
Określanie relacji i typy relacji

Relacyjna baza danych (ang.database) – zbiór danych w postaci tabel połączonych relacjami. Klucz podstawowy (ang. primary key) zwany też kluczem głównym to jedno lub więcej pól, których wartość jednoznacznie identyfikuje każdy rekord w tabeli. Taka cecha klucza nazywana jest unikatowością. Klucz podstawowy służy do powiązania rekordów w jednej tabeli z rekordami z innej tabeli. Klucz…
Ilość znaków

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std;…
Rozmiar zmiennej – sizeof()

#include <iostream> using namespace std; int main() { cout << ” int : ” << sizeof (int) << endl << ” unsigned int : ” << sizeof (unsigned) << endl << ” short int : ” << sizeof (short) << endl << ” unsigned short int : ” << sizeof (unsigned short) << endl <<…
QuickSort

Sortowanie szybkie (ang. quicksort) – jeden z popularnych algorytmów sortowania działających na zasadzie “dziel i zwyciężaj Działa nie algorytmu Z tablicy wybiera się element rozdzielający, po czym tablica jest dzielona na dwa fragmenty: do początkowego przenoszone są wszystkie elementy nie większe od rozdzielającego, do końcowego wszystkie większe. Potem sortuje się osobno początkową i końcową część…
Sortowanie przez wstawianie

#include<iostream> #include<time.h> #include<windows.h> using namespace std;…
Liczby Fibonacciego (rekurencyjnie)

#include <iostream> using namespace std;…
Liczby Fibonacciego i schemat Hornera – realizacja iteracyjna

Liczby Fibonacciego – ciąg liczb naturalnych określony  w sposób następujący:…
Wersja algorytmu Euklidesa z dzieleniem

#include <iostream> using namespace std;…
Znajdowanie minimum z n liczb – przykład 1

#include <iostream> using namespace std;…
Przykład instrukcji SWITCH()

#include <iostream> using namespace std; int main() {…
Stosowanie tablic – program 3 -> strlen()

#include <iostream> #include <string.h> using namespace std;…
Zasady programowania i typy danych w językach programowania

W obecnych programach danymi były głównie liczby rzeczywiste i całkowite. typy te należą do prostych typów danych, zwanych podstawowymi….
Przekazywanie argumentów przez referencje – przykład 1

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std; void zmien(int &liczba)…
Program sprawdza dzielniki liczby (z funkcją i paramatrem)

#include <iostream> using namespace std; int pierwsza(int x)…
Funkcja Suma() zwaracjąca wartość bez paramertów

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std;…
Program rysuje półchoinke o wysokosci i podstawie x

#include<iostream> #include<cstdlib> using namespace std; int x; int main() {…
Program kwalifikuje ucznia do odpowiedniej grupy

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…
Program iloraz

#include <iostream> #include <cstdlib> using namespace std;…