Rozwiązywanie zadań (rekurencja)

Zadanie 1 Sześcian liczby f(n) = n^3 może zostać wyznaczony za pomocą następującego równania rekurencyjnego: f(n) = f(n – 1) + 3n^2 – 3n + 1 przy czym f(1) = 1. Napisz procedurę rekurencyjną wyznaczającą tę wartość….
Drzewo binarne

W informatyce drzewo binarne to jeden z rodzajów drzewa (struktury danych), w którym liczba synów każdego wierzchołka wynosi nie więcej niż dwa. Wyróżnia się wtedy lewego syna i prawego syna danego wierzchołka….Przykład tablicy i zmiennej dynamicznej

#include<iostream> #include<windows.h> #include<time.h> using namespace std; int main() {     int ile;          cout<<“Ile liczb wylosowac?”;     cin>>ile;     int *tablica;     tablica = new int[ile];     …
Wskaźniki

#include<iostream> using namespace std; int main() {     int liczba1;     int *adres1;     liczba1=53;     adres1=&liczba1;     cout<<“liczba1=”<<liczba1<<endl;     cout<<“adres1=”<<adres1<<endl;     cout<<“adres1=”<<*adres1<<endl; }…
Wskażniki i zmienne dynamiczne

Zmienna wskaźnikowa (wskaźnik) to zmienna która przechowuje adres innej zmiennej. tzn wskazuje na inna zmienna…
Zadanie maturalne 2006 – Słowa

Rozwiąż zadanie maturalne 2006 – Słowa…
Zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy

Rozwiąż zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy…
Operacje na plikach (odczyt i zapis)

Biblioteka odpowiedzialna za obsługę plików Pisząc nasze programy, prędzej czy później zajdzie potrzeba zapisywania danych na dysku. Z pomocą przychodzi tu biblioteka fstream, dzięki której uzyskujemy funkcje pozwalające nam zarówno zapisywać pliki jak i je odczytywać….
Zadanie imiona i liczby

Napisz program: Pobierz plik z imiona_liczby.txt Plik składa się z 3 kolumn oddzielonych znakiem tabulacji: imie liczba1 liczba2 Znajdź wszystkie imiona przy których liczba1 równa się liczbie2 wyniki w postaci imie liczba1 liczb2 zapisz do pliku o nazwie imiona_liczby_wyniki.txt  Uczniowie i ich daty urodzin (struktura)

#include<iostream> using namespace std;…Przetwarzanie danych typu rekordowego

Do tej pory w C++ używaliśmy tablicowy typ danych. Tablice służą  do przechowywania danych tego samego typu. Często zdarza  się że na  opis pojedynczego obiektu składają się dane różnych typów, mówimy tutaj o typie strukturalnym który umożliwia zapisanie danych różnego typu w ramach jednej struktury….
Rozwiązywanie zadań (statystyka i rand())

Zadanie 1. Napisz program który wyliczy średnią arytmetyczną wylosowanych n liczb….
Sprawdzenie poprawności danych

Wprowadzanie danych wymaga ich poprawności dzięki czemu jesteśmy zabezpieczeni przez nieoczekiwanym przerwaniu programu. Jednym najprostszym sposobem ma sprawdzenie danych jest użycie…Konkurs pt. „Laptop na Bank”

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. „Laptop na Bank“, organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE). Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów….Rozwiązywania zadań (algorytmy na tekstach)

Zadanie 1 Napisz program, który prosi o podanie dowolnego wyrazu, a następnie wypisze jego litery w osobnych wierszach….


Tagi:


Stosy i kolejki jako elementarne struktury danych

źródło:


Tagi:


Formatowanie wyprowadzonych wyników. Własne typy danych, stałe i stos

#include <iostream> #include <iomanip> using namespace std; int main() { #define LICZBA 10 #define NAPIS “Michał” int tab[LICZBA]; int i=1; double dana=3.13579013579;…


Tagi:


Zadanie maturalne ACCESS – Matura 2009

Dane są trzy pliki tekstowe. Zawierają one informacje na temat lekarzy, pacjentów, i odbytych wizyt domowych. W każdym z plików dane w wierszu oddzielone są znakami tabulacji…Olimpiada Informatyczna

I etap OI rozpoczęty! Rozpoczęły się zawody I stopnia XXIV Olimpiady Informatycznej. Zadania można znaleźć w serwisie SIO2. Zawody potrwają do 14 listopada. Powodzenia! Rejestracja na I etap Rejestracja na I etap OI rozpoczęta! Zapraszamy na stronę sio2.mimuw.edu.pl….Zadanie maturalne ACCESS – Matura 2008

Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swoim rejestrze pojazdów następujące dane o samochodach osobowych: numer rejestracyjny,marka,rok produkcji, numer PESEL właściciela oraz dane o właścicielach pojazdów: imię,nazwisko,numer PESEL,typ miejscowości. Ponadto gromadzi informacje o wypadkach spowodowanych przez ubezpieczonych właścicieli samochodów, aby na tej podstawie ustalać składki ubezpieczenia…