Algorytmy badające własności geometryczne

Napisz programy w C++…
Algorytm szybkiego potęgowania

Algorytm szybkiego potęgowania – metoda pozwalająca na szybkie obliczenie potęgi o wykładniku naturalnym. Metoda ta wykorzystuje pośrednio dwójkową reprezentację wykładnika potęgi, a jej złożoność, wyrażona jako liczba wykonywanych mnożeń, wynosi Θ ( log ⁡ n ) {\displaystyle \Theta (\log n)} , gdzie n oznacza wykładnik obliczanej potęgi….
Sortowania Quick-sort i Merge-sort

Quick-sort…
Algorytmy sortujące

Sortowanie przez wstawianie Algorytm sortowania przez wstawianie można porównać do sposobu układania kart pobieranych z talii. Najpierw bierzemy pierwszą kartę. Następnie pobieramy kolejne, aż do wyczerpania talii. Każdą pobraną kartę porównujemy z kartami, które już trzymamy w ręce i szukamy dla niej miejsca przed…
sprawdzanie, czy liczba jest liczbą pierwszą

Liczba pierwsza – liczba naturalna, która ma dokładnie dwa dzielniki naturalne: jedynkę i siebie samą…
Rozwiązywanie zadań (rekurencja)

Zadanie 1 Sześcian liczby f(n) = n^3 może zostać wyznaczony za pomocą następującego równania rekurencyjnego: f(n) = f(n – 1) + 3n^2 – 3n + 1 przy czym f(1) = 1. Napisz procedurę rekurencyjną wyznaczającą tę wartość….
Drzewo binarne

W informatyce drzewo binarne to jeden z rodzajów drzewa (struktury danych), w którym liczba synów każdego wierzchołka wynosi nie więcej niż dwa. Wyróżnia się wtedy lewego syna i prawego syna danego wierzchołka….Przykład tablicy i zmiennej dynamicznej

#include<iostream> #include<windows.h> #include<time.h> using namespace std; int main() {     int ile;          cout<<„Ile liczb wylosowac?”;     cin>>ile;     int *tablica;     tablica = new int[ile];     …
Wskaźniki

#include<iostream> using namespace std; int main() {     int liczba1;     int *adres1;     liczba1=53;     adres1=&liczba1;     cout<<„liczba1=”<<liczba1<<endl;     cout<<„adres1=”<<adres1<<endl;     cout<<„adres1=”<<*adres1<<endl; }…
Wskażniki i zmienne dynamiczne

Zmienna wskaźnikowa (wskaźnik) to zmienna która przechowuje adres innej zmiennej. tzn wskazuje na inna zmienna…
Zadanie maturalne 2006 – Słowa

Rozwiąż zadanie maturalne 2006 – Słowa…
Zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy

Rozwiąż zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy…
Operacje na plikach (odczyt i zapis)

Biblioteka odpowiedzialna za obsługę plików Pisząc nasze programy, prędzej czy później zajdzie potrzeba zapisywania danych na dysku. Z pomocą przychodzi tu biblioteka fstream, dzięki której uzyskujemy funkcje pozwalające nam zarówno zapisywać pliki jak i je odczytywać….
Zadanie imiona i liczby

Napisz program: Pobierz plik z imiona_liczby.txt Plik składa się z 3 kolumn oddzielonych znakiem tabulacji: imie liczba1 liczba2 Znajdź wszystkie imiona przy których liczba1 równa się liczbie2 wyniki w postaci imie liczba1 liczb2 zapisz do pliku o nazwie imiona_liczby_wyniki.txt  Uczniowie i ich daty urodzin (struktura)

#include<iostream> using namespace std;…Przetwarzanie danych typu rekordowego

Do tej pory w C++ używaliśmy tablicowy typ danych. Tablice służą  do przechowywania danych tego samego typu. Często zdarza  się że na  opis pojedynczego obiektu składają się dane różnych typów, mówimy tutaj o typie strukturalnym który umożliwia zapisanie danych różnego typu w ramach jednej struktury….
Rozwiązywanie zadań (statystyka i rand())

Zadanie 1. Napisz program który wyliczy średnią arytmetyczną wylosowanych n liczb….
Sprawdzenie poprawności danych

Wprowadzanie danych wymaga ich poprawności dzięki czemu jesteśmy zabezpieczeni przez nieoczekiwanym przerwaniu programu. Jednym najprostszym sposobem ma sprawdzenie danych jest użycie…Konkurs pt. „Laptop na Bank”

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w ogólnopolskiej edycji konkursu pt. „Laptop na Bank„, organizowanego przez Narodowy Bank Polski i Regionalny Zespół Placówek Wsparcia Edukacji w Opolu (RZPWE). Celem konkursu jest rozwijanie zainteresowań uczniów w zakresie edukacji ekonomicznej, przedsiębiorczości oraz technologii informacyjnej i komunikacyjnej, a także rozwijanie indywidualnych zainteresowań i wyobraźni uczniów….Rozwiązywania zadań (algorytmy na tekstach)

Zadanie 1 Napisz program, który prosi o podanie dowolnego wyrazu, a następnie wypisze jego litery w osobnych wierszach….


Tagi: