“Każdy jest obowiązany do dbałości o stan środowiska i ponosi odpowiedzialność za spowodowane przez siebie jego pogorszenie. Zasady tej odpowiedzialności określa ustawa.” Konstytucja Rzeczpospolitej Polskiej (Rozdział II, Art. 86.) KONSTYTUCJA RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ  tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. wybrane fragmenty dotyczęce środowiska i jego ochrony Art. 5. Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i nienaruszalności…