Linux – ubuntu server –instalacja i konfiguracja serwera plików i drukarek [SAMBA]

Samba – darmowy serwer plików oraz drukarek, dostępny praktycznie dla każdego systemu. Dostępna jest na licencji GPL (GNU General Public License). Samba korzysta z implementacji protokołu SMB (Server Message Block).  

Samba pozwala na tworzenie heterogenicznego (mieszanego) środowiska, w którym mogą działać obok siebie komputery z systemem operacyjnym Unix i Linux oraz Windows i wzajemnie korzystać ze swoich zasobów – plików i drukarek. Serwer Samby może na przykład systemom Windows udostępniać drukarkę linuksową lub systemom Unix dawać dostęp do plików środowiska Windows NT. Serwer Samby może być wykorzystany także jako darmowy odpowiednik serwera Windows NT w środowisku Active Directory 

 1. Sudo su i hasło 
 2. Instalujemy sambe 
  apt-get install -y samba  
 3. Robimy kopię pliku konfiguracyjnego 
  cp /etc/samba/smb.conf /etc/samba/smb.conf.bak 
 4. Edytujemy plik konfiguracji 
  nano /etc/samba/smb.conf 
  usuwamy wszystkie linijki z pliku w celu wykonania własnej konfiguracji 
 5. Wpisujemy: 
  na tek stronie znajdziecie wszystkie parametry w konfiguracji pliku smb.conf -> http://smb-conf.ru/workgroup-g.html 
  [global]  
  workgroup = WORKGROUP  
  netbios name = gate  
  server string = %h server (Samba, Ubuntu)  
  dns proxy = yes  
  log file = /var/log/samba/log.%m  
  max log size = 1000  
   
  [Publiczny]
  comment = „katalog publiczny”
  path = /samba/publiczny
  guest ok = yes
  browsable = yes
  writable = yes
  read only = no 

  [uczen1]
  comment = „katalog ucznia1”
  path = /samba/uczen1
  valid user = uczen1
  read only = no

  [nauczyciel1]
  comment = „katalog nauczyciela1”
  path = /samba/nauczyciel1
  valid user = nauczyciel1
  read only = no 

 6. Tworzymy użytkowników 
  adduser uczen1 
  adduser nauczyciel1 
 7. Dodajemy użytkowników do samby z nowym hasłem 
  smbpasswd -a uczen1 
  smbpasswd -a nauczyciel1 
 8. Tworzymy katalogi
  mkdir -p /samba/publiczny
  mkdir /samba/uczen1
  mkdir /samba/nauczyciel1 
 9. Nadajemy prawa 
  chmod 777 /samba/publiczny 
  chown uczen1:uczen1 /samba/uczen1 
  chmod 750 /samba/uczen1 
  chown nauczyciel1:nauczyciel1 /samba/nauczyciel1 
  chmod 750 /samba/nauczyciel1 
 10. Sprawdzamy adres ip naszego serwera 
  ifconfig 
 11. Restartujemy sambę 
  systemctl restart smbd 
 12. W windows w explorerze wpisujemy \\ip_serwera 
  podajemy login i hasło użytkownika