Kategoria: Zadania

Algorytmy badające własności geometryczne

Napisz programy w C++…
Rozwiązywanie zadań (rekurencja)

Zadanie 1 Sześcian liczby f(n) = n^3 może zostać wyznaczony za pomocą następującego równania rekurencyjnego: f(n) = f(n – 1) + 3n^2 – 3n + 1 przy czym f(1) = 1. Napisz procedurę rekurencyjną wyznaczającą tę wartość….
Zadanie maturalne 2006 – Słowa

Rozwiąż zadanie maturalne 2006 – Słowa…
Zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy

Rozwiąż zadanie maturalne 2005 – Najlepsze sumy, najpopularniejsze elementy…
Zadanie imiona i liczby

Napisz program: Pobierz plik z imiona_liczby.txt Plik składa się z 3 kolumn oddzielonych znakiem tabulacji: imie liczba1 liczba2 Znajdź wszystkie imiona przy których liczba1 równa się liczbie2 wyniki w postaci imie liczba1 liczb2 zapisz do pliku o nazwie imiona_liczby_wyniki.txt  Rozwiązywanie zadań (statystyka i rand())

Zadanie 1. Napisz program który wyliczy średnią arytmetyczną wylosowanych n liczb….
Rozwiązywania zadań (algorytmy na tekstach)

Zadanie 1 Napisz program, który prosi o podanie dowolnego wyrazu, a następnie wypisze jego litery w osobnych wierszach….


Tagi:


Zadanie maturalne ACCESS – Matura 2009

Dane są trzy pliki tekstowe. Zawierają one informacje na temat lekarzy, pacjentów, i odbytych wizyt domowych. W każdym z plików dane w wierszu oddzielone są znakami tabulacji…Zadanie maturalne ACCESS – Matura 2008

Towarzystwo ubezpieczeniowe posiada w swoim rejestrze pojazdów następujące dane o samochodach osobowych: numer rejestracyjny,marka,rok produkcji, numer PESEL właściciela oraz dane o właścicielach pojazdów: imię,nazwisko,numer PESEL,typ miejscowości. Ponadto gromadzi informacje o wypadkach spowodowanych przez ubezpieczonych właścicieli samochodów, aby na tej podstawie ustalać składki ubezpieczenia…
Zadania z programowania 13.10.2016 r.

Klika zadań do samodzielnego zrealizowania:…Zadanie maturalne ACCESS – Matura 2007

Organizator programu telewizyjnego, w którym mają wziąć udział użytkownicy telefonów komórkowych, otrzymał dane kandydatów do programu w trzech plikach tekstowych. Pliki te znajdują się na nośniku DANE….Plik z ćwiczeniami i zadaniami dla liceum (arkusz kalkulacyjny)

Plik z ćwiczeniami i zadaniami dla liceum (arkusz kalkulacyjny)…Bazy danych – MySQL – ćwiczenia 2

Zaimportuj plik z danymi do MS ACCESS i wykonaj poniższe zadania. Baza danych – Hurtownia owoców…Bazy danych – MySQL – ćwiczenia 1

Zaimportuj plik z danymi do MS ACCESS i wykonaj poniższe zadania. Plik do zaimportowania…Zadania z pętli zagnieżdżonych

Kilka zadań do samodzielnego rozwiązania. Napisać algorytm w dowolnej postaci i program w języku c++:…


Tagi:


Ćwiczenie z arkusza kalkulacyjnego dla gimnazjum

Pobierz plik i uzupełnij pola poprawnymi formułami -> wzory_gimnazjum…algorytmy z instrukcja IF – zadania

zadanie 1 Napisz programy wyznaczające pole kwadratu, które nie przyjmują od użytkownika ujemnych liczb wyrażających długości boków….


Tagi:


Trochę ciekawszy formularz

Na podstawie tego  formularza spróbuj samodzielnie napisać własny formularz….Rozwiązywanie zadań

Rozwiąż zadania w arkuszu kalkulacyjnym i c++: Zadanie 1. Liczby automorficzne – jako liczby automorficzne określa się liczby,…Złożoność algorytmu

Pod tym adresem możemy przypomnieć sobie o złożoności i poprawności algorytmów – http://mfranczak.pl/46-zlozonosc-i-efektywnosc-algorytmow/…