Trochę ciekawszy formularz

Na podstawie tego  formularza spróbuj samodzielnie napisać własny formularz.

<html>
<head>
</head>
<body>
<form action="index.php" method="get" enctype="multipart/form-data">
<table align="center" bgcolor="lightgray" style="font-size:20px;">
<tr>
<td colspan="2" align="center">
<h2>Formularz zbierajcy dane ;)</h2>
</td>
<tr>
<td>Podaj imię:</td>
<td><input type="text" name="imie"></td>
</tr>
<tr>
<td>Podaj nazwisko:</td>
<td><input type="text" name="nazwisko"></td>
</tr>
<tr>
<td>Podaj płeć:</td>
<td>
<input type="radio" name="plec" value="m">mężczyzna
<input type="radio" name="plec" value="k">kobieta
</td>
</tr>
<tr>
<td>Podaj przedział wiekowy</td>
<td>
<select name="wiek">
<option value="0">wybierz wiek</option>
<option value="1">15-17</option>
<option value="2">18-22</option>
<option value="3">23-26</option>
<option value="4">27-30</option>
</select>
</td>
</tr>
<tr>
<td colspan="2" align="right">
<input type="submit" value="Wyślij" name="wyslij">
</td>
</tr>
</table>
</form>
<p style="text-align:center; font-size: 20px; background-color: lightblue; line-height: 40px;">
<?php
if(!empty($_GET['wyslij']))
{
echo "Witam Cię serdecznie<br>Nazwywasz się <i>".$_GET['imie']." ".
$_GET['nazwisko']."</i>";
if(empty($_GET['imie']) && empty($_GET['nazwisko']))
echo "<i>Gall Anoninm?</i> <span style=\"color:red;\">Bo nie wpisałeś imienia i nazwiska</span>";
if(!empty($_GET['plec']))
{
echo "<br>Jesteś ";
if($_GET['plec']=="m")
echo "<i>mężczyzną</i>";
elseif($_GET['plec']=="k")
echo "<i>kobietą</i>";
}
else
{
echo "<br>Nie zaznaczyłeś/łaś pola <i>płeć</i> :(";
}

echo "<br>";

switch($_GET['wiek']){
case 0:
echo "Nie zaznaczyłeś/łaś pola <i>wiek</i> :(";
break;
case 1:
echo"i jesteś niepełnoletni bo jesteś w wieku 15-17";
break;
case 2:
echo"i najprawdopodobniej jesteś w skole średniej bo jesteś w wieku 18-22";
break;
case 3:
echo"i najprawdopodobniej studiujesz bo jesteś w wieku 23-26";
break;
case 4:
echo"i pewnie już podjąłeś pracę bo jesteś w wieku 27-30";
break;
}

}

?>
</p>
</body>
</html>