Kategoria: Programowanie Aplikacji Internetowych

Tworzenie formularzy z CSS

<!doctype html> <html> <head> <title>Logowanie</title> <meta charset="utf-8" /> <style type="text/css"> table { border-spacing:15px; } label { color:#02639a; font-size:16px; width:75px; margin-left:10px; } fieldset { border:2px solid #02639a; background-color:#e5f0f7; padding:3px; width:250px; } legend { color:#02639a; background-color:#d1e8f7; border:5px solid #02639a; padding:3px; font-weight:bold; margin-left:-10px; } input { width:100px; color:#02639a; } </style> </head> <body> <form action="logowanie.html" method="post"> <fieldset> <legend>LOGOWANIE</legend> <table>…


Tagi:


Zadanie – parseFloat() i isNaN()

Napisz skrypt w języku JS, który będzie sumował dwie liczby zmiennoprzecinkowe a wynik będzie wyświetlał do dwóch miejsc po przecinku. Skrypt powinien sprawdzać poprawność wpisanych danych w pola formularza czy rzeczywiście są liczbami. Wynik ma być sformatowany na kolor czerwony i czcionkę wielkości 28px….
Ataki CSRF

Cross-site request forgery (w skrócie CSRF lub XSRF) – metoda ataku na serwis internetowy, która często (m.in. na skutek jednoczesnego wykorzystania) mylona jest z cross-site scripting (XSS) bądź jest uznawana za jej podzbiór. Ofiarami CSRF stają się użytkownicy nieświadomie przesyłający do serwera żądania spreparowane przez osoby o wrogich zamiarach. W przeciwieństwie do XSS, ataki te…