Zadanie – parseFloat() i isNaN()

Napisz skrypt w języku JS, który będzie sumował dwie liczby zmiennoprzecinkowe a wynik będzie wyświetlał do dwóch miejsc po przecinku. Skrypt powinien sprawdzać poprawność wpisanych danych w pola formularza czy rzeczywiście są liczbami. Wynik ma być sformatowany na kolor czerwony i czcionkę wielkości 28px.

parseFloat() jest funkcją najwyższego poziomu, niepowiązaną z żadnym obiektem.

parseFloat() przetwarza argument będący łańcuchem znaków i zwraca liczbę zmiennoprzecinkową. Jeśli natknie się na znak inny niż +, -, liczbę (09), kropkę dziesiętną (“.“) lub wykładnik potęgi, zwraca wartość do tego miejsca i ignoruje dany znak oraz wszystkie dalsze znaki. Dozwolone są spacje na początku i na końcu łańcucha znaków.

Jeśli pierwszy znak nie może być przekonwertowany do liczby, parseFloat() zwraca NaN.

isNaN(testowanaWartość) – Sprawdza, czy argument nie ma wartości NaN (“nie-liczba”).

<html>
<head>
<meta charset="utf-8" />
<script type="text/javascript">
function f()
{
var a = document.getElementById("a").value;
var b = document.getElementById("b").value;
	if(isNaN(parseFloat(a)))
	{
		document.getElementById("w").innerHTML = "Błędne a";
	}
	else if(isNaN(parseFloat(b)))
	{
		document.getElementById("w").innerHTML = "Błędne b";
	}
	else
	{
		var w = parseFloat(a) + parseFloat(b);
		document.getElementById("w").innerHTML = w.toFixed(2);
	}
}
</script>
</head>
<body>Podaj a: 
<input type="text" id="a" /><br>
<br>
Podaj b: 
<input type="text" id="b" /><br>
<button onclick="f()">Pokaż</button><br>
<div id="w" style="font-size: 28px; color: red;"></div>

</body>
</html>
źródło: 
https://developer.mozilla.org/parseFloat
https://developer.mozilla.org/isNaN
https://developer.mozilla.org/parseInt