Ręczne prace transportowe

Planując ręczne prace transportowe, trzeba pamiętać, o kilku ważnych zasadach bhp obowiązujących przy tego rodzaju pracach. Zasady te powinni znać tak samo pracownicy, jak i ich kierownicy, którzy organizują tę pracę i bezpośrednio odpowiadają za bezpieczeństwo pracy i pracowników. Oto zbiór najważniejszych zasad bhp i wymogów wynikających z przepisów dotyczących ręcznych prac transportowych uwzględniający zmiany obowiązujące od 1 maja 2017 r.

Ręczne prace transportowe to każdy rodzaj transportowania lub podtrzymywania przedmiotów, ładunków lub materiałów przez jednego lub więcej pracowników, w tym przemieszczanie ich przez:

 • unoszenie,
 • podnoszenie,
 • układanie,
 • pchanie,
 • ciągnięcie,
 • przenoszenie,
 • przesuwanie,
 • przetaczanie lub
 • przewożenie.

Przygotowanie do ręcznego przemieszczania towarów

 • przeszkolić pracowników w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, zwłaszcza w zakresie prawidłowych sposobów wykonywania ręcznych prac transportowych;
 • zapewnić pracownikom informacje dotyczące przemieszczanego przedmiotu, przede wszystkim: jego masy i położenia jego środka ciężkości, zwłaszcza w przypadku gdy masa jest nierównomiernie rozłożona;
 • informować pracowników o wszystkich aspektach bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiach ergonomii, w tym o wynikach oceny ryzyka zawodowego, oraz o środkach bezpieczeństwa zapobiegających urazom, a zwłaszcza urazom kręgosłupa.

Organizacja ręcznych prac transportowych

 • ograniczenie długotrwałego wysiłku fizycznego, w tym zapewnienie odpowiednich przerw w pracy na odpoczynek,
 • wyeliminowanie nadmiernego obciążenia układu mięśniowo-szkieletowego pracownika, a zwłaszcza urazów kręgosłupa, związanego z rytmem pracy wymuszonym procesem pracy,
 • ograniczenie do minimum odległości ręcznego przemieszczania przedmiotów,
 • uwzględnienie wymagań ergonomii.

Sytuacje, w których nie można przemieszczać przedmiotów

 • przedmiot jest zbyt ciężki, za duży, nieporęczny lub trudny do utrzymania według oceny osoby kierującej pracownikami,
 • przedmiot jest niestabilny lub jego zawartość może się przemieszczać,
 • przedmiot jest usytuowany tak, że wymaga trzymania lub operowania w odległości od tułowia pracownika albo ma tendencję do wyginania się lub obwijania wokół tułowia pracownika,
 • kształt lub struktura przedmiotu może powodować urazy u pracownika, zwłaszcza w przypadku kolizji,
 • przemieszczanie przedmiotu może być wykonywane tylko przez skręt tułowia,
 • wykonanie pracy wymaga pochylenia tułowia pracownika o kąt większy niż 45° lub wykonywania czynności przemieszczania w pozycji niestabilnej,
 • mogą wystąpić nagłe ruchy przedmiotu,
 • stanowisko pracy lub jego otoczenie uniemożliwia przemieszczanie przedmiotu na wysokości zapewniającej bezpieczeństwo lub przy prawidłowej pozycji ciała pracownika,
 • powierzchnia jest nierówna, stwarzająca zagrożenie przy poruszaniu się lub jest śliska w zetknięciu ze spodem obuwia pracownika,
 • podłoga i powierzchnia robocza mają różne poziomy, co wymusza przemieszczanie przedmiotów na różnych wysokościach,
 • podłoga lub powierzchnia oparcia stóp jest niestabilna,
 • przedmiot ogranicza pole widzenia pracownika.

Uwaga!
Masa przedmiotów podnoszonych i przenoszonych przez jednego pracownika nie może przekraczać dla:
– kobiet – 12 kg przy pracy stałej oraz 20 kg przy pracy dorywczej,
– mężczyzn – 30 kg przy pracy stałej oraz 50 kg przy pracy dorywczej.

Uwaga!
Przenoszenie balonów z kwasami lub innymi cieczami żrącymi na plecach lub przed sobą jest niedopuszczalne.

źródło: https://www.portalbhp.pl/

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki
Społecznej z dnia 14 marca 2000 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny
pracy przy ręcznych pracach transportowych
.
Tagi: